Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019-2020) »PRIZ 19-20«


Naziv projekta Prenova poslovnih procesov v podjetju SIMPOS d.o.o.
Kratica projekta SIMPOS
Opis projekta Projekt zajema celostno svetovanje pri prenovi poslovnih procesov in tako podjetju omogočala izboljšati delovanje organizacijskega sistema. Prenova poslovnih procesov bo vplivala predvsem na učinkovitejše delovanje prodaje, nabave in skladišča.
Namen projekta S projektom se pričakuje izboljšanje konkurenčne prednosti, večjo prepoznavnost podjejta na vseh trgih in izhodišče za nadaljnji razvoj in rast.

Podjetje je za te namene prejelo 19.600 EUR nepovratnih sredstev.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z navedbo: »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020) »PRIZ 19-20« (www.eu-skladi.si)


Cilj projekta je izboljšati učinkovitost poslovanja in tako vplivati na časovno neomejeno prodajo, lažji prodor na tuje trge in večjo prepoznavnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«


Naziv projekta Digitalizacija poslovanja SIMPOS d.o.o.
Kratica projekta DP SIMPOS
Namen projekta • Implementacija elektronske izmenjave med partnerji
• Vzpostavitev spletne strani za tuje trge
• Vzpostavitev spletne trgovine
• Priprava produktno prodajnega videa
• Krepitev kompetenc – usposabljanje

Cilj projekta je izboljšati učinkovitost poslovanja in tako vplivati na časovno neomejeno prodajo, lažji prodor na tuje trge in večjo prepoznavnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022


Podjetje SIMPOS d.o.o. se je udeležilo sejma z nazivom  Automechanika Frankfurt v Nemčiji.

Datum začetka: 13.09.2022

Datum zaključka: 17.09.2022


Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  www.eu-skladi.si.